X

Zašto je dobro putovati?

Postoji mnogo razloga koje možete naći da ne putujete – nemate dovoljno novca, vremena, strah od nepoznatog ... Ostavite to po strani i shvatite da, ustvari, propuštate jedno novo iskustvo u životu.

Da li tvoja sreća zavisi od toga s kim putuješ?

DA
ili
NE

Privremeni rezltati će biti pokazani nakon glasanja.

DA
NE

Koliko mi u stvari učimo na putovanjima?

Svjetski putnici će vam reći da ništa ne može da promijeni život kao susret sa drugim kulturama. Međutim, to je samo jedna od pouka koje donose njihova bogata iskustva sa putovanja.
Misli svijet te čeka!

Najbolje je jesti ono što je specifično za zemlju u kojoj se nalazite? Da li se slažete? :)

Divno je obilaziti nove predjele, i upoznavati nove kulture, ali takođe i isprobavati nove kuhinje i hranu koja je specifična za područje u kom se nalazite. Mi smo riješili da vam malo približimo sve te divne ukuse…

Da li ste se ikada zapitali koliko ustvari dobijate od putovanja?

Česta putovanja će vas učiniti srećnijim i pametnijim. Istraživanja su pokazala da ćete biti srećniji ako odete na putovanje, nego kada taj novac potrošite na kupovinu neke materijalne stvari.
Opšti uslovi korišćenja

Izrazito cijenimo sve Vaše komentare, postove i povratne informacije, ali molimo Vas da slijedite nekoliko osnovnih pravila u cilju pozitivne komunikacije i atmosfere, kojih su dužni pridržavati se svi korisnici web stranice misli.uniqa.me.

Jedan korisnik može kreirati samo jedan nalog na ovoj stranici. Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje i stav na misli.uniqa.me, ali ljubaznim i uvažavajućim tonom, koji ne diskredituje stav i mišljenje ostalih učesnika. Podržavamo tolerantnu atmosferu i diskusiju, koja omogućava da svaki korisnik izrazi svoje mišljenje. Zadržavamo pravo zabrane pristupa stranici korisnicima koji se ne pridržavaju uslova korišćenja. Uslovi korišćenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenima i poddomenima u vlasništvu UNIQA osiguranja.

Pristupanjem stranici misli.uniqa.me, podrazumijeva se da prihvatate ove Uslove korišćenja kao i sve rizike, koji eventualno mogu nastati tokom korišćenja ove web stranice.

Za komentare i sadržaje koje objavljujete preuzimate punu odgovornost!

Prekršajem ćemo smatrati sve objave ili komentare:
- u kojima se vrijeđaju, kleveću, zlostavljaju ili se prijeti ostalim korisnicima ove stranice
- u kojima se vrijeđa ili prijeti zaposlenima kompanije UNIQA osiguranja
- koji na uvredljiv način predstavljaju kompaniju UNIQA osiguranje
- koji na bilo koji način izražavaju (ili omalovažavaju tuđa) vjerska i politička uvjerenja
- koji izražavaju netrpeljivost na rasnoj, polnoj i bilo kojoj drugoj osnovi
- koji su uvredljivog ili nepristojnog sadržaja.

Cijenimo Vaše učestvovanje, ali ujedno Vas molimo da se pri iskazivanju komentara uzdržite od korišćenja neprimjerenih riječi ili negativnih komentara prema drugim korisnicima ove stranice. Objave i komentari koji sadrže linkove ka drugim web lokacijama koje tematikom ne odgovaraju sadržaju o kojem se raspravlja na ovoj stranici uklanjaće se bez upozorenja. Molimo Vas da tretirate druge na isti način na koji i vi želite da budete tretirani!

Zaštita ličnih podataka

Posebno napominjemo da je stranica misli.uniqa.me javno dostupna, zato Vas molimo da ne dijelite lične informacije, poput brojeva telefona, računa u banci, JMBG-a i ostalih ličnih podataka. Zadržavamo pravo da uklonimo sve sadržaje u kojima se takvi lični podaci nalaze. Vaše lične podatke I informacije nećemo dijeliti sa drugim stranama, isti će biti sačuvani u bazi podataka I smatraće se povjerljivim.


Koje podatke čuvamo?

Podaci koji se čuvaju na misli.uniqa.me stranici su: ime i prezime učesnika, e-mail adresa, adresa,grad, telefon, datum rođenja, pol i Facebook ID (samo za Facebook korisnike). UNIQA lične podatke neće davati na korišćenje trećim licima, osim u slučajevima propisanim relevantnim zakonskim propisima ili uz Vašu pismenu saglasnost. UNIQA se obavezuje da će pri obradi podataka koje je dobio postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ostalih materijalnih propisa koji regulišu predmetnu materiju ili su u vezi sa njom.

Za koju svrhu se prikupljeni podaci koriste?


Pristupom ovoj web stranici dajete izričitu saglasnost, da UNIQA Crna Gora Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje u svrhu direktnog marketinga, odnosno radi dostavljanja ponuda za zaključenje ugovora o korišćenju usluga osiguranja i njima povezanih usluga, informisanja o svojim proizvodima, novostima iz svoje ponude, specijalnim ponudama i u svrhe marketinga.

Vaši lični podaci zaštićeni su od slučajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promjena ili pristupa. UNIQA će nastojati da ove web stranice zaštiti od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, ali ne garantuje njihovu potpunu odsutnost. S tim u vezi, upućuju se korisnici ovih web stranica, da preduzmu potrebne mjere zaštite kao što su, npr. upotreba vlastitih antivirus programa.

Na koji način se podaci mogu obrisati?

Ovim putem, takođe napominjemo da u svakom trenutku imate pravo, da pod zakonom predviđenim uslovima, zahtijevati od UNIQA Crna Gora obaveštenje o obradi vaših ličnih podataka, pravo na uvid I kopiju podataka koji se na Vas odnose, ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade Vaših ličnih podataka.

Ovakvu vrstu zahtjeva pošaljite na info@uniqa.me

Google Analytics

Ova internet stranica koristi Google Analytics, uslugu analize web-a koju pruža Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv.kolačiće („cookies“), tekstualne datoteke, koje su sačuvane na Vašem računaru i koje omogućavaju analizu Vašeg korišćenja internet stranice misli.uniqa.me.

Informacije koje stvaraju kolačići o tome kako koristite ovu stranicu (uključujući vašu IP-adresu) šalju se na Google-ov server u SAD-u i tamo čuvaju. Google može koristiti ove informacije za evaluaciju Vašeg korišćenja internet stranice, stvaranje izveštaja o aktivnosti na stranici za operatera stranice i za pružanje drugih usluga povezanih sa korišćenjem te stranice i interneta. Google takođe može prenijeti te informacije trećim stranama, ako je to zakonski potrebno ili ako te treće strane obrađuju podatke prema ugovoru sa kompanijom Google. Ni pod kojim okolnostima Google neće povezati vašu IP-adresu s drugim Google-ovim podacima. Možete spriječiti instalaciju kolačića, tako što izmijenite podešavanja vašeg pretraživača; međutim, moramo Vas obavestiti da, ako to uradite, nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije ove internet stranice.

Korišćenjem ove internet stranice izjavljujete da se slažete s obradom podataka, koje Google prikupi o Vama, na gore opisan način i u gore navedene svrhe. Ukoliko želite onemogućiti čuvanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na sledećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Intelektualna svojina

Podaci i ostali sadržaj ovih web stranica podvrgnuti su propisima i zaštiti iz oblasti autorskih i drugih srodnih prava, kojima se štiti pravo intelektualne svojine. Zabranjeno je svako neovlašćeno umnožavanje, korišćenje i upotreba podataka i sadržaja ove web stranice.

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama misli.uniqa.me postavljati, objavljivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav material koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, tako da je korisnik isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze.

UNIQA Crna Gora nastoji da osigura vjerodostojnost i ažurnost podataka sadržanih na ovim web stranicama, ali ne preuzima odgovornost za eventualne greške i propuste u vezi sa korišćenjem podataka i sadržaja ove web stranice te eventualno nastalu štetu usled prethodno navedenih grešaka i propusta. Komentari objavljeni na ovoj stranici ne predstavljaju mišljenje kompanije UNIQA Crna Gora, dok korisnici ovu web stranicu pregledaju, ažuriraju i koriste sadržaje ove web stranice za svoje lične potrebe i isključivo na vlastitu odgovornost.

UNIQA Crna Gora nastojaće da ovu web stranicu zaštiti od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, ali ne garantuje njihovu potpunu odsutnost. S tim u svezi, upućujemo korisnike ovih web stranica na preduzimanje potrebnih mjera zaštite kao što su npr. upotreba sopstvenih antivirus programa.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju «takav kakav jeste» bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.
Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

Sadržaj ovih stranica nije ugovorno vezan!

UNIQA neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

Mjerodavno pravo

Ovim prihvatate primenu materijalnog prava Crne Gore kao mjerodavnom za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica.
Sudovi sa sjedištem na teritoriji Crne Gore isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.
UNIQA ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje opštih uslova

UNIQA zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uslova korišćenja u bilo koje vrijeme bez prethodnog obaveštenja.